25 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่บริการรับมอบห้อง (CS)

pin location
pin location
mrt iconรัชดาภิเษก
salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- ติดต่อนัดหมายลูกค้า เพื่อนัดรับตรวจมอบห้อง - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้งานตรวจรับมอบห้องเรียบร้อยพร้อมส่งให้ลูกค้า - ตรวจความพร้อมของห้องชุด ก่อนนัดหมายลูกค้ามาตรวจรับมอบห้อง - ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง เรื่องตารางนัดตรวจรับมอบห้องของลูกค้า - จัดเตรียมเอกสารในการตรวจรับมอบห้อง เช่น จดหมายนัดลูกค้าตรวจรับมอบห้อง แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจรับมอบห้อง - ติดตามและตรวจสอบการแก้ไข defect ก่อนวันนัดหมายตรวจห้อง - รายงานผลการแก้ไข defect และนัดหมายลูกค้าเพื่อเข้าตรวจรับมอบอีกครั้ง - ทำสรุปรายงานการเข้าตรวจ และรายงานสถานะรับมอบห้องชุด - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. อายุ 23- 35 ปี
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
  4. มี Service Mind มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  5. มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการเร่งรัด และติดตามงาน
  6. มีทักษะการเจรจาดีเยี่ยม สามารถตอบข้อซักถาม และข้อสงสัยให้กับลูกค้าได้
  7. สามารถเดินทางไปโครงการต่าง ๆ ได้ (สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ได้ ในกรณีลูกค้าสะดวกในวันหยุด)
  8. มีความคล่องตัวสูง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  9. หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจาณาเป็นพิเศษ
- สมัครผ่านทาง JobThai - E-mail - ID LINE: hrsena
คุณสุปรียา, คุณรุ้งเพชร
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
448 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
: 02-541-4642 ต่อ 10204, 10206, 084-205-1635
LINE ID: hrsena
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
- รถประจำทางสาย 73ก., 98, 136, 137, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529, 541 - รถไฟฟ้า MRT สถานีรัชดาภิเษก ประตู 3 หรือ 4