23 ก.ค. 64

Site Engineer / วิศวกรสนามงานโครงสร้าง,สถาปัตย์, เหล็กเส้น

pin location
pin location

กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon2
- ศึกษาแบบเพื่อการวางแผนและการเตรียมงาน - ถอดแบบจัดทำปริมาณงาน - ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณงาน - จัดทำแผนงานและควบคุมการดำเนินงาน
  1. เพศ ชาย / หญิง
  2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา วิศวกรรมโยธาหรือวิศวกรรมสถาปัตย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ใบ กว.)
  5. มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป หรือหากเคยผ่านงานก่อสร้างอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ**
  6. สามารถโยกย้าย site ได้ / มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  7. สามารถใช้ Auto Cad และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้ดี
- เนื่องจากสถานการณ์ COVIT-19 ทางบริษัทฯขอปิดการรับสมัครงานผ่านการ Walk in จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากท่านต้องการสมัครงานสามารถฝากใบสมัครหรือResumeผ่านทาง Jobads หรือ E-Mail และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ - สมัครทาง E-mail : Recruit@nldplc.com - กรุณาให้ข้อมูล ID LINE ไว้เพื่อสัมภาษณ์ผ่านทาง VDO Call (ถ้ามี)
แผนกสรรหาบุคลากร (Recruitment Team)
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
417 ถนนราชวิถี
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
: 063-217-9127, 081-804-3418, 062-598-6004 หรือ 02-880-0700 Ext. 7701, 7715
LINE ID: recruit_nld
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร