26 ก.พ. 64

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (โรงงานเครื่องดื่มแรงเยอร์ฯ จ.นครปฐม)

pin locationLocation
pin location

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

salary iconSalary
salary iconตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
กำกับดูแลการดำเนินงานควบคุมคุณภาพภายในโรงงาน ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สุดท้าย ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด , เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการดำเนินงานระบบคุณภาพความปลอดภัยอาหาร ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ และ ประธานเสาหลัก QC ในระบบ TPM
Qualifications
 1. เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอาหาร , อุตสาหกรรมอาหาร , Food Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 3. พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร
 4. มีประสบการณ์โดยตรงในโรงงานผลิตอาหาร/เครื่องดื่ม ตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป
 5. มีความรู้และ/หรือทักษะ หรือ ชำนาญในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาของหน่วยงาน
 6. มีความรู้ด้านการจัดการระบบคุณภาพ GMP & HACCP , ISO 22000 , ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 , ระบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
 7. สามาารถใช้งาน computer และ โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้ เช่น MS word , excel , power point
 8. เข้าใจในธุรกิจ และ มีความรู้ด้านบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
 9. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
How to apply
 • สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
 • สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครโดยส่ง Resume มาที่ Email ของบริษัท
 • สมัครโดยส่งจดหมายมาตามที่อยู่ของบริษัท
 • Contacts
  พนิดา
  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
  Tel. : 034-271-476 ถึง 8 , 084-113-3353
  Email : sermsukplc_181@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  LINE ID: panida3701
  Location
  บจก.เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จ.นครปฐม
  ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company