3 ธ.ค. 64

Assistant Risk and Control

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
- ระบุ วัด ควบคุม ติดตาม และกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม และในระดับที่บริษัทยอมรับได้ และเป็นไปในแนวทางเดียวกับของธนาคาร และองค์กรที่กำกับดูแลกำหนด โดยใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การรายงานเหตุการณ์ความเสียหาย การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตัวเอง การกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง การอนุมัติผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำรายงานวิเคราะห์ ติดตาม และควบคุม ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และรายงานให้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทรับทราบสม่ำเสมอ - ประสานงานกับ DCORO ของแต่ละส่วนงาน ประสานงานกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานของธนาคาร - ประเมินและจัดทำรายงานความเสี่ยง 5 ด้าน (Material Risk Assessment) - ติดตามและดูแลหน่วยงานที่ใช้บริการจากบุคคลภายนอก เพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือ แนวทาง ระเบียบวิธีปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน - ศึกษาประกาศ นโยบาย ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ประกาศ และข้อกำหนดขององค์กรที่กำกับดูแล รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจจากหลักเกณฑ์ใหม่ๆดังกล่าว - มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทโดยการเป็นตัวแทนหรือสมาชิกของคณะกรรมการหรือคณะทำงานกลุ่มย่อยต่างๆ รวมถึงการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดี - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. อายุ 28 - 38 ปี
  2. ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ / บัญชี / เศรษฐศาสตร์ / คอมพิวเตอร์
  3. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในงานด้านบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ งานกำกับ หรือ งานตรวจสอบ
  4. หากประสบการณ์การทำงานกับธุรกิจเช่าซื้อ หรือ สถาบันการเงิน
  5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้เป็นอย่างดี
  6. เข้าใจในเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นอย่างดี
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านทางเว็บไซต์ - ส่ง Resume ผ่านอีเมล
ติดต่อ
K.Rapeepun
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-626-7619
อีเมล : cimbthai01_52@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : http://www.cimbthai.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้