21 ต.ค. 64

Executive Secretary

pin location
pin location

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1
- ร่างจดหมายโต้ตอบจดหมายทั้งไทย-อังกฤษ - จัดเตรียมและจัดส่งเอกสารสำหรับการเชิญประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท - ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรวบรวมรายงานจากฝ่ายต่างๆ และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ - บันทึกตารางนัดหมายและข้อความจากลูกค้าบริษัท - รับมอบคำสั่งจากผู้บริหารเพื่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และติดตามผลงานเพื่อรายงานผู้บริหาร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจากฝ่ายต่างๆ ก่อนส่งให้ผู้บริหารลงนาม
  1. เพศหญิงบุคลิกดี อายุ 35 - 45 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ เลขานุการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งเลขานุการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ อย่างน้อย 7 ปี
  4. สามารถพูด เขียน และสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  5. สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
  6. มีความรับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
  7. มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
  8. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี
- สมัครผ่าน E-mail - สมัครด้วยตนเอง - Click Apply now ผ่าน Jobthai (ทำงานจันทร์-ศุกร์, เสาร์เว้นเสาร์)
คุณนัยนาวัลย์
บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
99 ซอยเสรีไทย 56 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
รถเมล์สาย 27 : สนง.ใหญ่ เสรีไทย รถเมล์สาย 365 (ปากน้ำ-บางปะกง) : สาขาบางนา-ตราด กม.30 รถตู้