21 พ.ค. 63

Business Analyst (Underwriter)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
mrt iconศูนย์วัฒนธรรมฯ
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
 • – วิเคราะห์ ออกแบบ และให้คำแนะนำในการจัดทำ Workflow, Business Requirement ตลอดจนการทดสอบระบบ (UAT) ระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ข้อกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • – นำเสนอระเบียบการประกันชีวิตเพื่ออนุมัติ จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และสื่อสารให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง (ยกเว้นระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสินค้า)
 • – ให้คำแนะนำและร่วมดำเนินการแก้ปัญหาระบบงาน เพื่อให้การพิจาณา ออกกรมธรรม์ และงานธุรการสามารถดำเนินการได้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • – ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อชี้แจง แก้ไขปัญหาด้านระบบงานสนัสนุนการรับประกัน
 • – ให้คำแนะนำ และร่วมดำเนินการจัดทำรายงานสารสนเทศ (MIS) เพื่อให้สามารถประเมินผลการดำเนินการด้านการรับประกันได้อย่างสม่ำเสมอ
 • – ดำเนินการบริหารความเสี่ยงของส่วน และรายงานผลความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชา
 • – ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนด พร้อมรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชา (Project Management)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (สถิติประยุกต์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงาน Business Analyst,Project manager,MISการดำเนินการจัดทำโครงการ อย่างน้อย 1-5 ปี
 3. มีทักษะการวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล วางแผนที่ดี
 4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับปานกลางได้ (preferable)
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
 6. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
 • จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) มีมาตรการให้พนักงานบางส่วนปฏิบัติงานที่บ้าน
 • "เราจึงของดการ Walk in เพื่อสมัครงานที่ออฟฟิศทุกกรณี "
 • ผู้ที่สนใจร่วมงานกับ บมจ.ไทยประกันชีวิต สามารถฝากประวัติผ่านทาง Jobthai ,ฝากประวัติผ่าน www.thailife.com หรือ E-Mail : hrservice@thailife.com
ติดต่อ
คุณขจงขวัญ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
123 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-247-0247 ต่อ 1222
อีเมล : thailifehr_187@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-246-9517
เว็บไซต์ : www.thailife.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วิธีการเดินทาง
 • - รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประตูทางออกที่ 4
 • - รถโดยสารประจำทาง สาย 73, 73ก, 136, 137, 206, 514, 517
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form