JobThai
รับสมัครด่วน
29 ก.ย. 65

วิศวกรบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

pin location
pin location

หลายจังหวัด

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon1
- วางแผนและประสานงานสำหรับงานปฏิบัติการ และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ประเภท Solar Rooftop , Solar Farm , Solar Floating ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าให้ผลิตพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมวลชลหรือชุมชนรอบ ๆ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
  1. เพศชาย อายุ 25-30 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
  3. มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับ ภาคีวิศวกร ขึ้นไป
  4. ประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการโครงการหรือบำรุงรักษา 2-5 ปี ขึ้นไป
  5. มีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  7. สามารถขับรถยนต์ไปต่างจังหวัดได้ และ สามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับบำรุงรักษาSolar Rooftop 2-3 โครงการได้
  8. สามารถบริหารทีมงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาได้
  9. มีความอดทน และ ความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้
  10. สามารถดูแลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนพื้นที่โซนภาคใต้ของประเทศไทยได้
1.สมัครผ่านทาง JobTHAI 2.สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (ทั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน ตามตำแหน่งงาน) 3.สมัครผ่านอีเมล์ พร้อมแนบ CV หรือ RESUME 4.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ : 02-242-5883-4 โรงงาน : 02-985-2250-3
คุณเอกภพ จุมพลหล้า
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
***ดูแลโซนพื้นที่โรงไฟฟ้า ภาคใต้ของประเทศไทย ***
หลายจังหวัด