7 พ.ค. 64

warehouse logistics director

pin locationLocation
pin location

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
- จัดทำและรับผิดชอบการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ตามแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ - การสร้างการฝึกการจูงใจและพัฒนาทีมงานและองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อการปฏิบัติงานแต่ละครั้งอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดหาพัฒนาและปรับใช้รูปแบบการวัดประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้รวมถึงระบบหรือเครื่องมือในการติดตามประสิทธิภาพของแต่ละฟังก์ชั่น - แก้ไขการขาดแคลนการดำเนินการใดๆรวมถึงปรับปรุงการดำเนินงานที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับทิศทางและการเติบโตของ บริษัท - กำกับดูแลผลการดำเนินงานของทีมผู้บริหารระดับกลางในสายงานคลังสินค้า
Qualifications
  1. สัญชาติไทย
  2. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการบริหารธุรกิจ,การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 10 ปี
  4. ต้องมีประสบการณ์การบริหารงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  5. มีความเป็นผู้นำและมีทักษะในการบริหารคน
  6. มุ่งเน้นผลลัพธ์ด้วยทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม
  7. ทักษะภาษาอังกฤษ / ภาษาจีนดี
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่ง Resume ทาง E-Mail - Walk in สัมภาษณ์ทันที - ติดต่อสอบถาม ID Line - นำเอกสารประกอบการสมัครงานฉบับจริงและสำเนามาด้วยทุกครั้ง - สำหรับตำแหน่งงานทั้งหมด สามารถกรอกใบสมัครได้ ตาม Link ที่ระบุด้านล่าง -เวลาทำงาน 9.00-18.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์และวันอาทิตย์)
Contacts
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Advice IT Infinite Co., Ltd
74/1 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์
ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel. : 02-547-0000 -703, 084-423-7456
Email : advice_hr_260@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Directions
รถยนต์ส่วนตัว : มาทางถ.ราชพฤกษ์ เข้าซ.อบต.ท่าอิฐ รถประจำทาง : สาย 18 ,69 และ 203 และต่อวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company