29 ก.ค. 64

วิศวกรชีวการแพทย์

pin location
pin location

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon5
1.ประสานงานกับลูกค้า 2.รับงานซ่อมหรือเปิดงานซ่อมด้วยตนเอง 3.ทำงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ 4.ประสานงานผู้แทนจำหน่าย/ผู้ให้บริการ 5.บันทึกข้อมูลการการซ่อมทั้งหมดลงในระบบงานซ่อม 6.รายงานการทำงานกับผู้บังคับบัญชา 7.รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ช่วยในการจัดซื้ออะไหล่/วัสดุหรือว่าจ้างทำงานเป็นครั้งๆ 8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อสอบถามสมัครงาน คุณตัวเล็ก 02-7646555 ต่อ 6203 , 065-7173177 สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ รพ.โรงพยาบาลรามาธิบดี ตึกอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ทุกวันทำการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
  1. ปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์,อุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุ 23 ปีขึ้นไป
  3. มีความรู้เรื่องระบบงานซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์
  4. มีความรู้เรื่องการจัดแผนงานบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
  5. รู้เรื่องการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือทางการแพทย์
  6. รู้เรื่องระบบซอฟท์แวร์ประยุกต์ MS Office 2003, 2007, 2010
ติดต่อสอบถามสมัครงาน 1.ส่ง Resume ได้ที่อีเมล 2.สมัครด้วยตนเองได้ที่ รพ.โรงพยาบาลรามาธิบดี ตึกอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ทุกวันทำการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดงาน/การสมัครงานตามเบอร์ที่ระบุไว้
คุณรุ่งวิไกร บำรุงสุข (คุณตัวเล็ก)
บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด
270 ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
: 02-764-6555 ต่อ 6203 , 065-717-3177
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สายเมล์รถประจำทาง 8-44-67-92-97-157-171-509-538-12-28-108-542-539-515 ฺBTS - อนุสาวรีย์ MRT - จตุจักร