7 ธ.ค. 64

Procurement-Purchaser

pin locationLocation
pin location

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

salary iconSalary
salary iconSalary negotiable
number of positions iconVacancies
number of positions icon5
Apply
Job Descriptions
1.Supply chain management, ensure supply can satisfy demand, inventory control, FCST/supply review. บริหารจัดการซัพพลายเชน เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ / ควบคุมสินค้าคงคลัง / ประมาณการณ์ความต้องการ และ ตรวจสอบอุปทาน 2.Price, L/T, MOQ data maintenance. บริหารจัดการด้านราคา การรับประกัน และ คอยตรวจสอบจำนวนขั้นต่ำของวัตถุดิบที่ต้องสั่งเข้ามา 3.Weekly PO release/cancel/reschedule control, payment arrangement. ออกหรือยกเลิกใบสั่งซื้อประจำสัปดาห์ / ปรับเปลี่ยนตารางการควบคุม / บริหารจัดการด้านการชำระเงิน 4.RMA process. ดูแลกระบวนการขออนุมัติรับหรือคืนสินค้า 5.Other buyer operations and tasks. ทำงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ซื้อ
Qualifications
  1. Bachelor or above.Major in Business Administration IE/Economics relevant/ Administration relevant.
  2. 1~2 years work experience is preferred. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
  3. Fluent in English listening, speaking, reading, and writing; Fluent in Mandarin Chinese is plus. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. Good communication skill, able to work proactively and effectively with teamwork spirit. มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. Able to thrive in a high-stress and fast-paced environment. สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูง
  6. Skilled in Microsoft Outlook, Excel, and Word. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Outlook Excel และ Word ในการทำงาน
  7. English Resume is required. รับเฉพาะเรซูเม่ฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น
How to apply
-สมัครผ่านทางJobThai
Contacts
Khun Supara Nitcharat
QMB Co.,Ltd.
เลขที่ 238 หมู่ที่ 2
ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
Tel. : 033-265-788 ต่อ 71009 และ71010
Email : quantahr_44@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
Directions
QMB Co.,Ltd. อยู่ใกล้กับ บริษัท เวิร์ลอีเลคทริค จำกัด
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company