17 ก.ย. 64

Shitf Leader (ฝ่ายโรงไฟฟ้า)

pin location
pin location

อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.ดูแลการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า และควบคุมระบบการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าให้เป้นไปตามแผนการผลิต 2.ควบคุม ดูแล และรายงานสภาพเครื่องจักร ให้สามารถจ่ายไอน้ำและไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง 3.วิเคราะห์ วางแผน ประสานงานในหน่วยงาน
  1. เพศชาย
  2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
  3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า 1 - 5 ปี
สมัครผ่าน jobthai(Click Apply Now)
คุณวาสนา
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
321 หมู่ที่ 5
ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์