1 มี.ค. 64

วิศวกรก่อสร้างโยธา

pin locationLocation
pin location

อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
-ควบคุมดูแลงานซ่อมสร้างตามโครงการของบริษัท -ประเมินราคา,เขียนแบบ,ออกแบบในงานซ่อมสร้างได้ -ดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร -ดำเนินงานตามระบบมาตรฐานต่างๆของบริษัท
Qualifications
  1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้ในระบบ ISO 9001 และ ISO 14001
  5. มีความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ สุจริต
  6. มีความรับผิดชอบสูง
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  8. สามารถทำงานเป็นทีมได้
  9. มีภาวะความเป็นผู้นำ
  10. กล้าตัดสินใจ
How to apply
1.) ส่งใบสมัครมาที่บริษัท ทางจดหมาย 2.) ทาง E-mail แนบประวัติ + รูปถ่ายและรายงานผลการศึกษา (เอกสารแนบ File เป็น นามสกุล .DOC หรือ .PFD หรือ .JPG) 3.) สมัครผ่าน Jobthai
Contacts
คุณทวีศักดิ์ เครือสิงห์
บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ
111 หมู่ที่ 18
ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
Tel. : 044-429-400-99 ต่อ 112 , 155
Email : korachindustry_80@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.