JobThai
รับสมัครด่วน
28 ม.ค. 66

ผู้จัดการจัดซื้อ / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สาขาสาธุประดิษฐ์ / สาขาบางพลี)

pin location
pin location

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
- วางแผนและกำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงาน การวางแผน การจัดการระบบงาน ลำดับความสำคัญของงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหา - วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลนำเสนอผู้บริหาร - บริหารจัดการหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร - ประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในองค์กร - ตัดสินใจเลือกซื้อและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า - วิเคราะห์เหตุผลการเลือกซื้อจากผู้ขาย หาแนวทางป้องกันการซื้อสินค้าใหม่เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
  1. เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
  2. มีประสบการในสายงาน 3-5 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการด้านการจัดซื้อวัตถุดิบผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
  3. มีภาวะผู้นำ มีความรู้ในการวางแผนงาน มีความรอบครอบ ซื่อสัตย์ ขยัน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  4. คอมพิวเตอร์ได้ดี ภาษาอังกฤษดี
  5. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
1. สมัครทางจดหมาย 2. สมัครทาง E-mail 3. สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทฯ
คุณกมลวรรณ ศิริปะกะ (ออมสิน)
บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
588/85 ซ.บ้วนฮั้ว ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขต ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120
: 02-294-2122 ต่อ 122
บริษัทตั้งอยู่ตรงข้าม ซอยสาธุประดิษฐ์ 49 เข้ามาในซอย 100 เมตร
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
สำนักงานสาธุประดิษฐ์อยู่ตรงข้ามสาธุประดิษฐ์49 สำนักงานงานบางพลี ลงรถหน้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ เดินข้ามสะพานลอยมาฝั่งตรงข้าม เดินเข้าซอยรัตนราช ระยะทางประมาณ 100 เมตร บริษัทฯอยู่ขวามือ