24 ก.พ. 64

Production Manager (ประจำศรีราชา)

pin locationLocation
pin location

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จ.ชลบุรี

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
- วางแผน ควบคุมและติดตามการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการในต้นทุนที่ประหยัด - บริหารจัดการทรัพยากร องค์กร และอุปกรณ์เครื่องจักร ให้เกื้อกูลต่อระบบคุณภาพตามนโยบายบริษัทฯ - ร่วมพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิต ทั้งวิธีการและเครื่องจักรที่ใช้ ด้วยเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามนโยบายที่วางไว้
Qualifications
 1. วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล/อุตสาหการ
 2. อายุ 30-40 ปี พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 ปี
 4. มีความคิดที่เป็นระบบ สามารถวางแผนการผลิต ตรวจสอบ และบริหารจัดการโรงงานได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ ความชำนาญในการบริหาร วางแผน จัดการ ควบคุม ปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความสูญเสีย
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง มีความมุ่งมั่น มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
 7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทผ้าไม่ทอ(Non woven fabric) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. สามารถประจำที่ศรีราชา และทำงาน 6 วันได้ (จันทร์-เสาร์)
How to apply
 • สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครทางจดหมาย
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai **แนบรูปถ่ายประกอบด้วย
 • Contacts
  แผนกบุคคล
  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
  489 ถนนพระราม 3 (สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ)
  แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
  Tel. : เขตงานกรุงเทพฯ : 02-294-0071,73 ต่อ 113,112 เขตงานศรีราชา : 038-480-004, 038-481-371
  Email : tpcorp14_101@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-294-0150
  Location
  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา
  ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company