รับสมัครด่วน
16 ต.ค. 64

หัวหน้างานบัญชี (บางนา)

pin location
pin location

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามความรู้และประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. ดูแลการบันทึกบัญชีด้านรับ-ด้านจ่าย ตลอดจนปิดงบการเงิน 2. จัดทำใบสำคัญจ่าย และตรวจสอบรายการเบิกจ่ายของพนักงาน 3. ประสานงานกับลูกค้าเพื่อขอข้อมูลอื่นที่จำเป็นสำหรับงบการเงิน 4. บริหารจัดการงบกระแสเงินสด และงบประมาณ 5. ประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมแซมตามโครงการต่าง ๆ ในอนาคต 6. ตรวจสอบรายการและนาส่งภาษีต่าง ๆ 7. ควบคุมการทางานและตรวจสอบความถูกต้องของพนักงานบัญชี / การเงิน
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. จบการศึกษาปริญญาตรีคณะบัญชี หรือคณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านงานบัญชี และอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. หากมีประสบการณ์บริหารพื้นที่เช่า หรือบัญชีนิติบุคคลอาคารสำนักงานเช่า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรู้คอมพิวเตอร์ในระดับใช้งานได้ดี โปรแกรม Microsoft Word / Microsoft Excel
 6. พร้อมเรียนรู้การใช้โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมใหม่ ๆ ได้
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 • อัจฉรา
  บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือ Thai Obayashi Corp., Ltd.)
  : 02-651-8170 ต่อ 132 , 097-052-0673
  LINE ID: 0970520673
  ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ติดสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข บางนา
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร