JobThai
รับสมัครด่วน
8 ก.พ. 66

ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

pin location
pin location

อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1
-บริหารจัดการงานด้านการตลาด Operation และงานด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัท -ให้คำแนะนำ และกำหนดแนวทางการทำงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท -ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัท -ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจค้าปลีกไม่น้อยกว่า 8 ปี
 4. มีประสบการณ์ในการบริหารงานและทีมงานด้านการตลาด และOperation
 5. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้
หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการสมัคร
 • ขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 • Callcenter โทร. 1160
 • หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://globalhouse.co.th/Jobs
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • ชุติภา พลประสิทธิ์
  บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
  ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด