24 ก.พ. 64

หัวหน้าแผนก คุณภาพและความปลอดภัยอาหารด้านกฎหมาย (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
งานด้านกฎหมาย/ทะเบียนอาหารสัตว์ - จัดทำระบบการทบทวน ตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง -แจ้งสถานะการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายด้านอาหารสัตว์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - ติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัด กรมประมง เป็นต้น - ดำเนินการจัดทำเอกสารทะเบียนอาหารสัตว์และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น นักวิชาการอาหารสัตว์ แผนกโภชนาการ เป็นต้น - ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์กับหน่วยงานราชการ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง เป็นต้น การจัดการระบบ QFS - ปรับปรุง Standard Procedure / Work Instruction / Supporting Documentที่มีปัจจุบันของ QFS ด้าน ระบบการจัดการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกฎหมายอาหารสัตว์ - Update ข้อมูล สถานะการดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกฎหมายอาหารสัตว์ ให้ยัง Food Safety Team - Feedback ผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ ด้านกฎหมายอาหารสัตว์ งานด้าน บรรจุภัณฑ์ / TAG อาหารสัตว์ -ทวนสอบความถูกต้องวัตถุดิบที่ใช้ให้สอดคล้องตามที่ระบุในทะเบียนอาหารสัตว์และตรวจสอบความถูกต้องของแบบพิมพ์บรรจุภัณฑ์ -ร่วมกันจัดทำ Procedureในการจัดการ TAG อาหารสัตว์ในโรงงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ดำเนินการควบคุมการจัดทำ และ ตรวจสอบ TAG อาหารสัตว์ที่ใช้ในโรงงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนด โดยประสานงานกับแผนกโภชนาการ และ แผนกต่าง ๆ ตาม Procedure ที่กำหนด การให้ความรู้ด้าน QFS - เป็นวิทยากรในการอบรมด้านกฎหมาย ข้อกำหนดอาหารสัตว์ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เน้น สำหรับ การปฏิบัติที่หน้างาน ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง) - ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรเกิดจิตสำนึกด้านการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการทั่วไป -เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, วิศวรรมอาหาร, วิทยาศาตร์การอาหาร, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี
  3. มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายอาหารสัตว์
  4. ข้อกำหนด GMP,HACCP
  5. ข้อกำหนด ISO 9001
  6. ข้อกำหนด ISO 22000
วิธีการสมัคร
1. ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่บริษัท 2. ส่งข้อมูลมาที่ E-mail Address ของบริษัท 3. ส่งจดหมายสมัครงานมายังบริษัท พร้อมเอกสารการสมัครงาน 4. สมัครผ่าน JobThai
ติดต่อ
คุณลลิตภัทร พวงจำปา
บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
266 ม.11 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-473-7800 ต่อ 7856
อีเมล : gfpt_212@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-473-8383
เว็บไซต์ : https://www.gfpt.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้