29 ก.ค. 64

ผู้จัดการโรงงาน

pin location
pin location

อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

salary icon
salary icon43K+incentive
number of positions icon
number of positions icon1
หน้าที่และรายละเอียดงานดังนี้ 1.กำหนดนโยบายการทำงานแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2.บริหาร/วางแผน/ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับKPI 3.บริหาร/วางแผน/ควบคุมกำลังพลและต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องกับKPI 4.ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบ/นโยบายบริษัท 5.ควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน 6.พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ/ส่งมอบทันเวลา/ลดการสูญเสียในการผลิต 7.ประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่อให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 8.จัดทำ ปรับปรุง และตรวจสอบรายงานด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 9.ประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 10.ควบคุมการดำเนินการ/และจัดเอกสารให้เป็นไปตามแผนงาน ISO9001:2015 11.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 12.ทำงาน จันทร์-เสาร์ : 7:30-16:30 และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 1. วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี-ป.โท วิศวกรรม สาขาอุตสาหการ หรือสาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย อายุ 35-50ปี
 3. มีประสบการณ์ในระดับผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
 4. มีทักษะของความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ และสามารถทำงานใต้ภาวะกดดันได้ดี
 5. มีความรู้และประสบการณ์ในระบบ ISO , KPI , 5ส, Lean , Kaizen, PDCA หรือระบบอื่นๆที่ใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต
 6. มีความสามารถในการอ่านแบบ เขียนแบบได้ วิเคราะห์แบบได้
 7. มีความขยัน อดทน และมีวินัยในการทำงาน
 8. มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อมาพัฒนาทางด้านงานผลิต
 9. มีทักษะในการสื่อสาร ทำงานเป็นทีม สามารถนำและควบคุมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้
 10. ทำงานประจำจันทร์-เสาร์ II 7:30-16:30
 11. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทวัสดุก่อสร้าง/เฟอร์นิเจอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สเต็ปขั้นตอนการสมัครงาน 1. คลิ๊กที่นี่เพื่อกรอกใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท ข้อมูลจะถูกบันทึกเป็นใบสมัครของบริษัทโดยอัตโนมัติ 2. ส่ง Resume ผ่านช่องทาง JobThai ระบบจะส่งอีเมลล์แจ้งถึงรายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมเมื่อมีการนัดสัมภาษณ์งาน
คุณธนิตา ชูชัยศรี
C.H.H. INDUSTRY CO., LTD.
9/1 หมู่ 2 ถนนบางเลน-ลาดหลุมแก้ว
ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี