รับสมัครด่วน
4 ธ.ค. 64

หัวหน้าแผนกบุคคล - ธุรการ (ประจำโรงงานแม่พลอย)

pin location
pin location

อ.สามพราน จ.นครปฐม

salary icon
salary iconตามโครงสร้างของบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon1
1. กำหนดและควบคุมการปฏิบัติงานตากฏระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายของบริษัทฯ 2. จัดทำและกำหนดมาตรฐานการ ดำเนินการด้าน การสรรหา/ การพัฒนาบุคลากร /แรงงานสัมพันธ์/ 3. กำหนดโครงสร้างอัตรากำลัง 4. จัดทำแผนและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน 5. ดำเนินการตามระบบ ISO 9001/ ISO 14001 / มรท. 8001 / BRC/GMP/HACCP/ ISO 50001/ และอาชีวอนามัย 6. ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
  1. เพศ: ไม่จำกัด
  2. อายุ: 30- 45 ปี ( ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )
  3. วุฒิ: ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยข้อง
  4. มีประสบการณ์ทางด้าน KPIS / ISO / มรท. 8001 และ 6 ส.
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
  6. สามารถวางแผนงานในการฝึกอบรม และจัดกิจกรรมนันทนาการได้
  7. มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานบุคคลในโรงงานผลิตอาหาร
  8. มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และมีความเป็นผู้นำ
1. ส่ง Email 2. ส่งจดหมายสมัครงาน 3. สมัครผ่าน JobThai 4. สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด - สำนักงานใหญ่ : โทรศัพท์ 0-2494-8989 โทรสาร 0-2494-8979 - โรงงานชาวเกาะ : โทรศัพท์ 0-2813-1102-5 โทรสาร 0-2813-1108 - โรงงานแม่พลอย : โทรศัพท์ 0-2814-1391-4
น.ส. มัญชุพร สวัสดิ์จีน
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (สำนักงานใหญ่)
99 หมู่ที่ 4 ต. กระทุ่มล้ม อ. สามพราน จ. นครปฐม
: 0-2814-1391- 4 ต่อ 401
ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม