21 ก.ย. 63

Risk Management Supervisor (ประจำสำนักงานกรุงเทพ)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
- จัดทำ/ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง คู่มือการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ช่วยจัดทำ และนำเสนอรายงานของคณะกรรมการบริหารคว่ามเสี่ยงประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประสานงานกับแต่ละบริษัท ในการประเมิน วิเคราะห์ จัดทำรายงาน ติดตาม และควบคุมการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร - จัดประชุม และรายงานความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกเดือน - ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะด้านการประเมิน และการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ - ประสานงานกับแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และจีดวางระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสม - สื่อสาร/จัดอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ - จัดทำ/เสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยง ที่จะนำเสนอในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)และรายงานประจำปี (56-2) - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรี/โท สาขา การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word Excel Power Point) ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงองค์กร เศรษฐกิจ และเครื่องมือทางการเงิน
  6. มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูล
  7. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ/สงสัย/ซักถาม การสื่อสาร การถ่ายทอด ติดตามงาน การทำงานเป็นทีม และความอดทนสูง
  8. มีทักษะในการติดต่อ สื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  9. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับ สื่อสารได้ และ Advance Excel
วิธีการสมัคร
- สมัครทาง Email - ส่งจดหมายสมัครงานมาที่บริษัท - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - สมัครผ่าน JobThai.com
ติดต่อ
คุณดอกไม้ ปานปิ่น
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / Eastern Polymer Group PLC.
770 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-383-6599 ต่อ 144
อีเมล : aeroflex_129@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-383-6533
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form