JobThai
29 พ.ค. 66

Site Engineer วิศวกรสนาม

pin location
pin location

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary icon30,000
number of positions icon
number of positions icon1
ด้านการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง -ตรวจงานและควบคุมการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและได้มาตราฐาน -ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง -ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากทางลูกค้า -ตรวจสอบปริมาณวัสดุที่ใช้ภายในโครงการ ด้านการประสานงาน -ประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -ประสานงานกับ supplier และวัสดุอื่นๆที่ทางบริษัทจัดซื้อ ภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจรับสินค้า ภายในวันเวลาที่กำหนด -ดูแลการเบิกของ เช็คของวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ -รายงานสถานะงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมทั้งหาสาเหตุ และเสนอวิธีการแก้ไขแก่ผู้บังคับบัญชา งานด้านเอกสาร -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ได้แก่ รายงานความก้าวหน้าของงานประจำสัปดาห์,เดือน -จัดทำเอกสารเบิกงวดผลงานโครงการ พร้อมติดตามงานการเบิกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -จัดทำเอกสารจัดเก็บภายในองค์กร อย่างเป็นระบบ ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO -ดูแลเอกสารเข้า-ออก ของไซต์งาน / รับผิดชอบเอกสารต่างๆภายในหน่วยงานก่อสร้าง -ถอดปริมาณราคาก่อสร้าง -จัดเอกสารสัญญาต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย งานด้านอื่นๆ -งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  1. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
  2. เพศชาย มีประสบการ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี
  3. มีทัศคติที่ดีต่องาน เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย เป็นคนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
  4. มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์(แนวราบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือ มีประสบการณ์ด้านทำงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาก่อน
  5. มีใจรักที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
  6. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รับผิดชอบต่อหน้าที่ใจรักงาน ไม่เกี่ยงงาน เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เสมอ มีความขยัน อดทน
  7. มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถสรุปประเด็นปัญหาได้สั้นและกระชับ
  8. สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Auto CAD ได้ดี
  9. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
  10. ทำงานรวดเร็ว สามารถสั่งการผู้รับเหมาได้ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน กล้าเสนอไอเดียต่อผู้บังคับบัญชา
- สมัครผ่าน Jobthai - ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง
คุณจัสมิน
บริษัท เอสติม่า แอสเสท จำกัด
1624 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
MRT เพชรบุรี Airportlink มักกะสัน
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร