27 ต.ค. 64

หัวหน้าแผนก QC/QA

pin location
pin location

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- ควบคุมดูแลงานการตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า การตรวจสอบระหว่างการผลิต และก่อนส่งมอบให้ลูกค้า - ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด เครื่องทดสอบ พร้อมสอบเทียบตามแผน - จัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจากลูกค้า หรือในกระบวนการภายในบริษัทฯ - จัดการและติดตามปัญหาการเคลมจากลูกค้า วิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอ - สามารถตัดสินใจในเรื่องคุณภาพของชิ้นงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอยู่เสมอ - ควบคุมดูแลและมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เกิดผลงานที่ดีครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐาน - มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO9001:2015 หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 1. เพศชาย/หญิง
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 3. ประสบการณ์ด้านคุณภาพ 3 ปีขึ้นไป
 4. สามารถควบคุมเครื่องมือวัดที่ใช้ในระบบได้
 5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ส่งใบสมัครทาง Email
 • บริษัทฯ เสนอค่าตอบแทนที่สูง ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครงานโดยส่งจดหมายสมัครงานพร้อมด้วยประวัติส่วนตัวเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษพร้อมรูปถ่าย
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล-ธุรการ
  บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  1/348 ซอยอ่อนนุช 59/1 ถนนสุขุมวิท 77
  แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  : 02-721-6521 Exit : 401
  ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี