18 ม.ค. 64

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

pin locationLocation
pin location

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ควบคุมและดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน 2.จัดกำลังคนและทรัพยากรให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต 3.ควบคุมต้นทุนการผลิตทั้งในด้านการใช้วัตถุดิบ,ต้นทุนแรงงาน,การใช้พลังงานต่างๆ 4.ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนด 5.กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝ่ายผลิตทางด้าน Productivity,Cost ,Delivery,Qualityและอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด 6.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเทียบกับเป้าหมาย 7.กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 8.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 9.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่วมกับผู้บริหารในการจัดทำงบประมาณประจำปี 5ส.ภายในโรงงาน,กำหนดแผนกลยุทธ์,แผนการพัฒนาบุคคลกรในฝ่าย,เข้าร่วมคณะทำงานต่างๆในบริษัท เช่น คณะกรรมการความปลอดภัย คณะทำงานในการตรวจรับรองคุณภาพ ISO22000,GMP&HACCP
Qualifications
  1. เพศชายหรอหญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา การจัดการ,วิศวกรรม,วิทยาศาสตร์
  3. มีความรู้ด้านระบบ GMP&HACCP,ISO22000
  4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office,B-Plus หรือมีประสบการณ์ในการใช้ระบบ MRP
  5. มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงานอาหารอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
How to apply
1. ส่ง Email 2. สมัครผ่าน JobThai 3. สมัครด้วยตนเอง
Contacts
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
74 ม.5 บางนา-ตราด กม.36 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
Tel. : 081-643-9389, 038-570-279-81 ต่อ 2106
Email : thaigermanmeat_87@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-570-282
Website : www.tgm.co.th
Location
ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.