27 ก.ค. 64

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาชลบุรี

pin location
pin location

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย - ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น
 1. ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาสถิติ ประกันภัย การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักการบริการ
 4. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง
 5. หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัย หรือสายงานธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ส่งประวัติย่อพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันมาที่ E-mail
 • Resourcing Center
  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้
  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี