รับสมัครด่วน
27 ต.ค. 63

Accountant

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
-ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของเอกสารใบแจ้งหนี้ พร้อมทั้งบันทึกตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าในระบบ รวมถึงการบันทึกประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -รวบรวมเอกสารการตั้งหนี้ทั้งหมด และทำจ่ายให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขการชำระเงิน -จัดทำและจัดส่งหลักฐานการโอนเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับ Supplier -จ่ายเช็คให้กับ Supplier และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำรายงานภาษีซื้อ เพื่อขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร -จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3) และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล (ภ.ง.ด.53) -กระทบยอดตัวเลขบัญชีเจ้าหนี้ จากระบบ Navision และ SAP -ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งลูกหนี้การค้าและ/หรือลูกหนี้เงินสำรองจ่าย และทำการออกใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี (ในกรณีลูกหนี้การค้า) พร้อมทั้งบันทึกรายการ/ตั้งหนี้ในระบบบัญชี รวมถึงการบันทึกรายได้รอเรียกเก็บ -ออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีหลังจากได้รับชำระเงินแล้ว -จัดทำรายงานภาษีขาย และทำการบันทึกบัญชีโอนปิด ภาษีซื้อ ขาย ประจำเดือน -ตรวจสอบเอกสารใบขออนุมัติตัดจำหน่ายทรัพย์สิน (RFA) และบันทึกบัญชีทั้ง Write Off และการขายทรัพย์สิน -ร่วมติดรหัสบนทรัพย์สิน รวมทั้งร่วมตรวจนับทรัพย์สินกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/หลักฐานประกอบใบสำคัญจ่าย และใบสรุปใบสำคัญจ่าย -บันทึกค่าใช้จ่ายตามตามลักษณะของการเบิกใช้เงินสดย่อย และแผนกที่เบิกใช้เงินสดย่อย -ทำคืนเงินสดย่อย โดยทำการโอนเงินให้กับผู้รักษาเงินสดย่อย -ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายสินค้าในคลัง และบันทึกบัญชี -ร่วมตรวจนับสินค้าคงคลังกับผู้เกี่ยวข้องและ/หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 2. ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีและการบริหาร
 3. ความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชี และประมวลรัษฎากร
 4. ผ่านงานในสายงานวิชาชีพบัญชีจะเป็นประโยชน์มาก
วิธีการสมัคร
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply now)
 • ติดต่อ
  ทีมงานสรรหาและว่าจ้าง
  บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
  59 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
  โทรศัพท์ : 02-548-1111ต่อ1123,1193, 063-474-4175,091-119-3004
  อีเมล : bevpro_25@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  แฟกซ์ : 02-548-1000
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  นิคมอุตสหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย87
  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
  วิธีการเดินทาง
  สำนักงานใหญ่ ด้านข้างที่ทำการสนง.นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ผ่านสามแยกสวนสยาม2Km.(ซอยเสรีไทย87)เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
  ใช้งานแผนที่
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
  งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้