รับสมัครด่วน
28 ก.ย. 64

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D (ประจำที่สงขลา)

pin location
pin location

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.บริหารและจัดการงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของบริษัทฯ 2.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหน่วยงาน 3.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มคุณภาพที่บริษัทฯจัดให้มีขึ้น ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4.บริหารจัดการด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  1. อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท ด้านอุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูปหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อย 5-10 ปี
  4. มีประสบการณ์ด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์รีทอร์ทเพ้าซ์ และ Freeze Dry
  5. มีความรู้ความสามารถด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  6. มีความรับผิดชอบ อดทน ความคิดสร้างสรรค์
  7. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (สถานที่ทำงานจังหวัดสงขลา)
- สมัครทาง E-mail - สมัครงานผ่าน JobThai
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
11 / 12-14 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
: 02-285-4070 ต่อ 1300
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา