JobThai
รับสมัครด่วน
7 มิ.ย. 66

Software Developer (C# .net)

pin location
pin location

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary icon20,000-45,000
number of positions icon
number of positions icon1 ตำแหน่ง
- พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ของบริษัท - ค้นหาเครื่องมือ หรือวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัท - ให้ข้อมูลด้านซอฟต์แวร์กับฝ่ายขาย และฝ่ายบริการ - รวบรวมข้อมูลหรือปัญหาต่างๆ ด้านการใช้งานซอฟต์แวร์ และนำมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาทักษะการทำงานให้สอดคล้องกับสินค้าและบริษัทอยู่เสมอ - เป็นที่ปรึกษาและให้คำชี้แนะกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  1. ระดับการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี
  3. มีความรู้ด้าน .Net ASP C#, Java Script, .Net MVC, Web API, Java for Android., Microsoft Program
  4. มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  6. สามารถขับรถยนต์ได้
- สมัครผ่านทาง Jobthai - ส่งใบสมัครทาง Email
คุณอมร ทริสุข (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
18 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 38
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
: 02-822-9656 ต่อ 5402,5403
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
การเดินทาง : ใกล้กับห้างสรรพสินค้า The Walk สาขาเกษตรนวมินทร์ 1.สาย 156 เริ่มต้นจากสวนสยาม ร.พ.นพรัตน์ราชธานี รามอินทรา กม.8 และ - วนขวา จะเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นวิมนทร์ เข้าสู่เส้นทางเดิม (ขากลับไปส่วนสยาม {จากรามอินทรา กม.5-8} จะตรงไปเหมือนสาย25, 26ก) - วนซ้าย จะตรงไป กม.8 เลี้ยวซ้ายเข้าประดิษฐ์มนูญธรรม เข้าสู่เส้นทางเดิม 2. สาย 178 สวนสยาม ร.พ.นพรัตนราชธานี ขึ้นสะพานข้ามแยก เข้าถนนเกษตร-รัชดาตัดใหม่ ผ่านเคหะสุขาภิบาล1 ปัฐวิกรณ์ และ - วนขวา ตรงไปธนะสิน เข้าสู่เส้นทางเดิม - วนซ้าย เลี้ยวขวาเข้าถ.ประดิษฐ์มนูญธรรม เข้าสู่เส้นทางเดิม