JobThai
30 พ.ค. 66

พนักงานประจำแผนกผลิต(สมุทรปราการ)

pin location
pin location

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions iconไม่ระบุ
1.ควบคุม ดูแล การทำงานของเครื่องจักร 2.บันทึกข้อมูลการผลิต 3.สามารทำงานเป็นกะได้ 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 5.ปฏิบัติและดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและระเบียบการทำงาน 6.รักษาและดูแลสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
  1. วุฒิ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม, ไฟฟ้า, ช่างยนต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถทำงานเป็นกะได้
  3. มีความขยัน อดทน
  4. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
  6. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- Email - Jobthai สนใจสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน - รูปถ่าย 1 ใบ - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาบัตรประชาชน - วุฒิการศึกษา - ประวัติการทำงาน **ในระหว่างกระบวนการรับสมัครงานของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน
คุณจินตนา
บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) AGC Vinythai Public Company Limited
202 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ