22 ก.ค. 64

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

salary iconเงินเดือน
salary icon18,000 บาทขึ้นไป
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1. ดูแล และควบคุมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานข้อกำหนด 2. ตรวจประเมินและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานข้อกำหนด 3. ดำเนินการตรวจสอบและดูแลเสนอแนะให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. ดำเนินการ ติดตาม และตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย 5. วิเคราะห์งานเพื่อหาแนวโน้มความเสี่ยงที่บ่งชี้อันตราย และร่วมกำหนดแนวทางขั้นตอน และมาตรการในการป้องกัน 6. ดำเนินการตรวจหาสาเหตุอันตราย การประสบอุบัติเหตุในงานทั้งจากเครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกัน 7. รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานสถิติ สรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับทางหน่วยงานราชการและเพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท 8. จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในบริษัท 9. ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมาย และแผนงานที่กำหนด 10. ดำเนินกการติดตาม ควบคุม งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 11. ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งเสนอแนะต่อพนักงาน ในการปรับปรุงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนด 12. จัดทำข้อมูล ความรู้ ข่าวสารด้านอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 13. ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ป.ตรี ด้านอาชีวอนามัย หรือสาขาที่ได้รับการรับรองในการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ หรือประสบการณ์ทำงานเทียบเท่า
 2. ประสบการณ์ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยหรือ ด้านที่ใกล้เคียง 3 ปีขึ้นไป
 3. ได้รับวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 4. ความรู้การใช้งาน MS Office ในระดับปานกลาง
 5. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง
 6. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
วิธีการสมัคร
 • Apply through JobThai
 • Submit application by E-mail.
 • To apply work in between 9:00 AM to 4:00PM.
 • ติดต่อ
  คุณวรรณศิริ
  BG Container Glass Public Company Limited
  โทรศัพท์ : 02-834-7000 ต่อ 7660
  อีเมล : bgiglass_268@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  แฟกซ์ : 02-533-1030
  เว็บไซต์ : http://www.bgiglass.com
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
  งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้