22 มิ.ย. 64

วิศวกรโยธา (Civil Engineer)

pin locationLocation
pin location

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
- ปฏิบัติตามแผนงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ - จัดทำรายงานความก้าวหน้าต่างๆ - คำนวณปริมาณวัสดุเพื่อสั่งของ ตรวจคิดปริมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการก่อสร้าง - ถอดแบบและคิดปริมาณงาน
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  2. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ Auto CAD
  3. สามารถอ่านแบบและถอดแบบได้ รวมทั้งมีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
  4. มีทักษะในการบริหาร/วางแผน/จัดการและแก้ปัญหา รวมทั้งมีความละเอียดรอบคอบ
  5. มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือควบคุมงานก่อสร้างมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
-สมัครผ่านทาง Jobthai -สมัครผ่านทาง Email
Contacts
คุณวิชญกานต์
บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด
222 ซอย 11 ถนนเพชรเกษม
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. : 074-222-555 ต่อ 213
Email : neohr2004_07@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.