22 ก.ย. 64

Procurement Category Analyst

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
วิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จัดซ่อม บริการและจำหน่าย(วัสดุเหลือใช้) เพื่อให้ได้สินค้าตามความต้องการของผู้ซื้อ สำรวจ และติดต่อร้านค้าเพื่อหาสินค้า มีคุณภาพ มีความปลอดภัยด้านอาหาร บริการตรงเวลา และราคายุติธรรม ออกเอกสารใบสั่งซื้อ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ติดตามสินค้ากับผู้ส่งมอบ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับสินค้าตามความต้องการ สรุปรายงานการสั่งซื้อ เป้าหมายต่างๆ และการต่อรองประจำเดือน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานตามนโยบาย เป้าหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในองค์กร สำหรับวัสดุ และบริการที่หน่วยงานต่างๆ ต้องการให้ข้อมูลของวัสดุ อุปกรณ์ และบริการตามที่ฝ่ายต่างๆ ต้องการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ปริญญาตรี สาขาบัญชี สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านจัดซื้อ หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
  3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านจัดซื้อได้
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ ซื่อสัตย์
  5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Ms. Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
  6. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ได้
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที - สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ - ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 2. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย) 3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี) 4. ประวัติย่อ (Resume) - สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ ***ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
ติดต่อ
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
โทรศัพท์ : 065-528-9771
อีเมล : thainamth_582@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : http://www.thainamthip.co.th
LINE ID: 0655289771
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form