23 ก.ค. 64

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

pin location
pin location

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1
1. รับผิดชอบงานปรับปรุงและพัฒนาระบบ IT 2. วางแผนบริหารจัดการระบบข้อมูล และแก้ไขปัญหาระบบ Network 3. ดูแลงานพัฒนา Platform 4. สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. เพศชาย อายุระหว่าง 27 - 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
  4. มีความสามารถในการเขียน Coding
  5. มีความขยัน กระตือรือร้น รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานตรงต่อเวลา
  6. สนใจเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  7. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- สมัครผ่าน JobThai.com - ส่งใบสมัครทางEmail - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
คุณสุธาสินี พันธ์ใจธรรม (ฝ่ายการบุคคล)
บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
35 อาคารเอสวีแอลเฮ้าส์ ถนนสุรศักดิ์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
: 02-238-3111 ต่อ 8314, 065-982-0062
LINE ID: svltds
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร