รับสมัครด่วน
14 ม.ค. 64

หัวหน้าส่วนงานบัญชี

pin locationLocation
pin location

อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

salary iconSalary
salary icon20,000 - 35,000 บาท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ด้านภาษีอากร - ตรวจสอบทานความถูกต้อง ของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภท อันได้แก่ ภงด.1,1 ก ,3,53,54,50,51 ภพ.30,ภธ.40 - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากประเด็นภาษี (Tax issues) สำคัญต่างๆ ในข้อมูลบัญชี เอกสาร หลักฐานของบริษัท เพื่อมิให้ถูกตรวจสอบและไม่ถูกเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ที่เป็นสาระสำคัญ -วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการบันทึกบัญชี ตามมาตราฐานการบัญชี(TFRS)และการบัญชีภาษีอากร (CIT & VAT) และปฎิบัติให้ถูกต้องทั้ง 2 ระบบ เมื่อถูกเรียกตรวจภาษี - ติดต่อกับเจ้าหนืที่เกี่ยวกับการปฎิบัติถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย - ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์/รายการบังคับ/Tax point ของการออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้,ลดหนี้ได้อย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร - สามารถคัดเลือกเอกสารหลักฐานที่จะส่งมอบต่อเจ้าพนักงานซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัททำให้ไม่เกิดประเด็นภาษีและข้อโต้แย้งกับเจ้าพนักงาน - ค้นคว้าแนวคำวินิจฉัยและระเบียบปฎิบัติต่างๆ เพื่อ Support การปฎิบัติต่างๆของบริษัทว่าถูกต้อง ทำให้บริษัทหลุดพ้นจากการถูกประเมินภาษี เบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่ม 2. ตรวจสอบงบการเงินรวม - ตรวจสอบงบการเงินรวมพร้อมทั้งวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือน - ตรวจสอบหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมประจำไตรมาสและประจำปี 3. ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย(PV) ของ บจ.น้ำตาลเอราวัณ , บจ.เอราวัณเพาเวอร์ และ บจ.เอราวัณซัพพลาย 4. จัดทำดูแลด้านเอกสารประกันภัย,กรรมธรรม์และสินไหมทดแทนของบริษัทน้ำตาลเอราวัณ และบริษัทย่อย - ตรวจสอบและจัดทำการทำประกันภัยประจำปีของโรงงาน 5. จัดทำรายละเอียดการขอใช้สิทธิ์ BOI และการกรอกแบบเพื่อนำส่ง BOI ประจำปี - ยื่นนำส่ง ตส.310 ประจำปี - ติดต่อประสานงานเกี่ยวสิทธิทางภาษีต่างๆของ BOI - ตรวจสอบจะจัดทำเกี่ยวกับสิทธิทางภาษีของ BOI ของ บจ.เอราวัณเพาเวอร์ 6. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการยื่นภาษีทุกประเภทของแต่ละบริษัทให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับภาษีทุกประเภทของแต่ละบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 7. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และปฎิบัติงานตามที่ได้รับหมาย 8. ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่สรรพากรเกี่ยวกับการขอคืนการยื่นแบบภาษีชนิดต่างๆ 9. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกบริษัท เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Qualifications
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  2. อายุระหว่าง 30 - 40 ปี
  3. เพศ ชาย - หญิง
  4. มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีมาอย่างน้อย 5 ปี และสามารถปิดบัญชีได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชี
  6. มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชีและกฏหมายภาษีเป็นอย่างดี
  7. มีความละเอียดรอบคอบ และทุ่มเทใส่ใจรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
  8. มีความซื่อสัตย์
How to apply
1. สมัครโดยตรงกับบริษัท 2. จดหมายสมัครงาน 3. สมัครทาง E-mail 4. สมัครผ่าน JobThai
Contacts
คุณชานนท์ ชัยสุข
กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
111 หมู่ 12
ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel. : 042-359-622-8 ต่อ 1512,1513, 1517,1529, 087-856-9764
Email : erawansugar14_221@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 042-359-636
Location
ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.