รับสมัครด่วน
15 ก.ย. 64

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ประจำสาขาศรีสมาน)

pin location
pin location

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
1.ดูแลรับผิดชอบซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก 2.ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงให้ครบถ้วนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.ตรวจเช็คเครื่องจักร และบำรุงรักษาตามแผน Preventive Maintenance ให้อยู่ในสภาพใช้งานเป็นปกติอยู่เสมอ 4.ซ่อมแซมเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้า ตามที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าแผนก หรือผู้เกี่ยวข้อง 5.ติดตั้งเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้าแผนก หรือผู้จัดการซ่อมบำรุง 6.ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และบันทึก, รายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง 7.ปฏิบัติงานภายใต้ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, ระบบระบบบริหารคุณภาพ, ข้อกำหนดลูกค้าและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 8.รักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานหรือเขตรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 9.ส่งเสริมกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการ อาทิเช่น ISO 9001, GMP, HACCP เป็นต้น 10.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 11.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศชาย
  2. อายุ 23 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้ากำลัง
  4. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
  5. สามารถเข้ากะได้
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
1. สมัครด้วยตนเองบริษัท 2. ส่งใบสมัครผ่าน Jobthai 3. สมัครผ่าน Email
คุณณัฐพงศ์ อมรกุล
บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด
เลขที่ 1 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี