18 ม.ค. 64

Packaging Development - Project/Technic/Testing

pin locationLocation
pin location

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ควบคุม ดูแล สรรหา เทียบราคา บรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ และบรรจุภัณฑ์เดิมภายในบริษัทให้ตรงความต้องการของลูกค้าของข้อกำหนดของบริษัท 2. ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์บรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดหาบรรจุภัณฑ์ใหม่และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เดิมเพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า 3. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตาม Spec. ที่ลูกค้าต้องการ 4. สามารถต่อรองราคาและระยะเวลาในการผลิตจัดส่งของซัพพลายเออร์ให้เหมาะสมกับเวลาในการผลิตของบริษัท 5. รับผิดชอบในการอนุมัติผลการตรวจสอบ, มอบหมายงาน, ติดตาม, ช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติการของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งสามารถร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่พบระหว่างกระบวนการผลิต 6. ติดตามประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานในด้านบรรจุภัณฑ์ จัดทำฐานข้อมูลบรรจุภัณฑ์ในระบบฐานข้อมูลของบริษัท 7. การสร้างมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์รวมทั้งสามารถกำหนดเกณฑ์ในการพัฒนามาตรฐานร่วมกับซัพพลายเออร์ได้ 8. มีความรู้ในด้านการทดสอบบรรจุภัณฑ์ในด้านต่างๆทั้งในด้านเคมี ( Compatibility ) และด้านกายภาพ ( Appearance )ตามมาตรฐานสากล และสามารถนำมากำหนดเป็นมาตรฐานภายในบริษัทได้ 9. อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ตามที่บริษัทกำหนด
Qualifications
  1. มีประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป ในด้าน การตรวจสอบ, การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ , โพลิเมอร์ , วัสดุศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ด้านวัสดุ-บรรจุภัณฑ์ และสามารถวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเสนอได้
  4. สามารถเจรจา ต่อรอง พูดคุยกับซัพพลายเออร์ เพื่อสั่งผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและบริษัท
  5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ระดับดี
  6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูป ( ERP ) ได้
  7. มีความเป็นผู้นำ อดทน ละเอียด รอบคอบ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
How to apply
- สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด
24/10 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/2 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : โรงงานกิ่งแก้ว 02-738-8659,099-454-2395 โรงงานบางปู 02-066-5325,091-731-8171
Email : cosmo145_43@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.