21 มิ.ย. 64

บัญชีธุรการ

pin locationworkLocation
pin location

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

salary iconsalary
salary icon15,000 บาท
number of positions iconnumberOfPositions
number of positions icon1
shortcutApply
jobDescription
-ลงบันทึกรายการบัญชีด้านจ่าย -ลงบันทึกรายการใบกำกับภาษีซื้อเพื่อจัดทำรายงานภาษีซื้อ -รับวางบิลและดูแลเรื่องเอกสารการวางบืิล -จัดทำใบสำคัญจ่าย -ออกหนังสือ หัก ณ ที่จ่ายแก่ผู้ขาย -จัดทำ ภ.ง.ด. 3, 53 -บันทึกการซื้อสินทรัพย์ในโปรแกรม -งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชีที่มอบหมาย ทำงาน จันทร์ - เสาร์ 8:30 - 17:30 น.
jobAttribute
  1. เพศชาย-หญิง
  2. อายุ 22-35 ปี
  3. มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม
  4. มีความละเอียดรอบคอบสูง
  5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  6. มีความคิดสร้างสรรค์
  7. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ
  8. **สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี**
  9. **ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้เป็นอย่างดี
  10. **มีความรู้ด้านบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
applyMethod
- โทรศัพท์ติดต่อเพื่อสมัครงาน - สมัครด้วยตนเอง
jobContact
คุณชุติมา ฉัตรเลิศชัย
บริษัท นิวเจนซิก จำกัด
200/12 อาคาร B3 ถนน บางไผ่-หนองเพรางาย ซอยเกตุอ่ำ
ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
tel : 091-881-0509
email : newgensix_10@trustmail.jobthai.com emailDescription
workLocation
ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
viewOnlineMap
applySectionTitle
jobthai
jobthai
attachFile
attachFile
email
email
easyForm
easyForm