รับสมัครด่วน
21 ต.ค. 64

ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดศูนย์บริการรถยนต์ (ระยอง,พระราม2)

pin location
pin location

หลายจังหวัด

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon2
หน้าที่รับผิดชอบหลัก •QC ตรวจเช็คงานก่อนส่งมอบ •แจ้งข้อมูลสินค้า โปรโมชั่น เช็คสินค้า (ทางโทรศัพท์และหน้างาน) •รับรถ วิเคราะห์งาน คุยกับลูกค้า •รับผิดชอบยอดขาย รายงานยอดขาย •บริหารสต๊อกในสาขา •บริหารทีมงาน •บริการลูกค้า •ดูแลทรัพย์สิน อาคาร สินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ หน้าที่รับผิดชอบรอง •ทำความสะอาดศูนย์บริการ •จัดเรียงสินค้า •ดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์ •ปฏิบัติงานซ่อม - ถอด อุปกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย •ปฏิบัติงานซ่อม - ถอด เปลี่ยน ซ่อม อุปกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย •รับชำระค่าสินค้า ออกใบเสร็จ บันทึกเอกสารการรับประกัน •บันทึกการรับส่งสินค้าเข้าระบบ •รับสินค้า โอนสินค้า เบิกสินค้า •สรุปยอดรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน •ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารทางบัญชี
  1. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่า
  3. ประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  5. มีลักษณะเป็นผู้นำ
  6. มีทักษะในเรื่องการเจรจาและนำเสนองาน
  7. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้ช่วยหรือผู้จัดการศูนย์บริการรถยนต์มาก่อน
- สมัครผ่าน JobThai - สอบถามข้อมูลผ่านทางไลน์ - Facebook : สมัครงานทั่วไทยกับ Central Hardline
คุณจงกลณี (แนน)
Central Home Group
88/88 ม.13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
: 062-590-3249 (โทรสอบถามเรื่องสมัครงานเท่านั้น)
โลตัส ระยอง,เซ็นทรัล พระราม2
หลายจังหวัด