17 ก.ย. 64

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารจัดการธุรกิจ (MBK Guarantee)

pin location
pin location

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
•สนับสนุนข้อมูลแก่ฝ่ายงานต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งบกำไร ขาดทุน •รวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายงาน เพื่อวิเคราะห์และออกแบบรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม •ควบคุมดูแลการบริหารจัดเก็บแฟ้มสินเชื่อ ให้เป็นระบบ ถูกต้อง ง่ายต่อการใช้งาน •เป็นผู้ประสานงานในการควบคุม ดูแลระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ISO, KPI และ ความเสี่ยง •เป็นผู้กำกับ ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณในฝ่ายงานต่างๆ ในองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่กำหนดไว้ •รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายของหน่วยงานและองค์กร •รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำงบกระแสเงินสดของธุรกิจสินเชื่อ •ควบคุม ดูแลงานด้านการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายในองค์กร •งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1. ป.ตรี-โทสาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  2. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน
  3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail
แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
LINE ID: @mbkcareer
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร