15 ม.ค. 64

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล TPM

pin locationLocation
pin location

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ติดตาม สนับสนุน รวบรวม รวบรวมและดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ TPM - ประสานงาน ติดตามความคืบหน้าการจัดทำ ระบบ TPM - Support งานอบรม ประเมินผลงาน 2. ทำการปรับปรุงเอกสาร AM Standard ที่ระบุวิธีการปฏิบิัติงานสำหรับพนักงาน และจัดทำข้อมูลประมวลผลเชิงสถิติเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ TPM ประกอบการตัดสินใจทบทวนการปรับปรุงระบบ
Qualifications
  1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์การทำงานด้านธุรการฝ่ายผลิต 1 ปีขึ้นไป
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี
  5. มีภาวะผู้นำ,เป็นผู้ประสานงานที่ดี,กล้าคิด,กล้าตัดสินใจ,มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
How to apply
- Apply through JobThai.com - Please urgently send your qualification and comprehensive resume stating full personal and career with expected salary or walk in to
Contacts
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
171 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซ. 2
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel. : 02-705-3051 Ext. 1157, 2001, 2007
Email : swan112_109@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-315-1094
Location
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
Directions
- รถประจำทางสาย 132,133, สายสำโรง-บางบ่อ,บางนา-บางประกง - รถตู้บางนา-เคหะบางพลี,บางกะปิ-เคหะบางพลี,หมอชิต-เคหะบางพลี - รถตู้สำโรง-บางบ่อ
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company