3 ส.ค. 64

พนักงานขับรถ หน่วยรถเงินสด-แคชแวน (อ.พุนพิน)(มีใบขับขี่ประเภท ท.2)

pin location
pin location

อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
ขนย้าย / ส่งสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้แต่ละร้านได้ถูกต้อง รวดเร็ว - ดูแลรักษาสินค้าในรถขณะขายไม่ให้สูญหาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและน้ำมันเชื้อเพลิง - ตรวจสอบเส้นทาง แผนที่ในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ตามแผนวิ่งแต่ละวัน - ขับรถ / ส่งสินค้า - ตรวจสอบสภาพรถก่อนและหลังการใช้งาน และดูแลความสะอาด - ตรวจสอบรถเบื้องต้นตามรายการและเข้าศูนย์บริการเมื่อครบกำหนด - รับผิดชอบการขับรถส่งสินค้าตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด - รับผิดชอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - รับผิดชอบสินค้าในรถ (ก่อน/หลังจัดส่ง) - ส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัย - หน้าที่อื่นๆ ตาม ที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ
  1. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
  2. สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  3. สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้และมีใบขับขี่
  4. มีใจรักงานบริการและงานขาย
  5. มีความรู้เรื่องเส้นทางการขนส่งและกฎจราจรเป็นอย่างดี
  6. มีความรู้เรื่องการดูแลและบำรุงรักษารถเบื้องต้น
  7. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
พนิดา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
149/3-4 ถนนจุลจอมเกล้า ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี