17 ก.ย. 64

ผู้จัดการแผนกล้างผัก (ฟาร์มสันอุ้ม เชียงใหม่)

pin location
pin location

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1
- บริหารจัดการผักจากฟาร์มผักของโอ้กะจู๋ที่เข้าสู่กระบวนการล้างผักทุกวัน ปริมาณกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อวัน - ประสานงานระหว่างฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการสาขา และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย - แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต - ลดการสูญเสียในขั้นตอนต่างๆ ให้ได้มากที่สุด - รายงานสรุปภาพรวมกระบวนการผลิตของครัวกลางต่อผู้บริหารระดับสูง - สามารถเข้างานนอกเวลาได้ในบางครั้ง และเข้างานกะได้
  1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเกษตรศาสตร์ /วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีภาวะผู้นำ
  4. มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ จัดการงานต่างๆได้ดี
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
  6. ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
  7. มีทัศนคติที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี
- สมัครทาง E-mail - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com - สมัครด้วยตนเองที่สาขา
คุณณัฐพงษ์
บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋)
2014/19 ซอยพหลโยธิน 34
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ทำงานที่ฟาร์มโอ้กะจู๋ หลังวัดสันอุ้ม อ.ดอยสะเก็ด
ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่