29 ก.ค. 64

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ – สายการผลิตสุรา (นครชัยศรี จ.นครปฐม)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
→ดำเนินการและพัฒนาปรับปรุงงานด้านการวิเคราะห์และงานด้านเชื้อยีสต์ที่ใช้ในการหมัก งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และสิ่งแวดล้อม ต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ →ดำเนินการการศึกษา ทดลองทางวิทยาศาสตร์ และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิต ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการในระบบต่างๆ ดังกล่าว →ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อรายงาน/ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการปรับปรุง/แก้ไขงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทฯ →จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และงานด้านเชื้อยีสต์ที่ใช้ในการหมัก งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไข →รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และงานด้านเชื้อยีสต์ที่ใช้ในการหมัก งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบ การจัดการมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไข →ดูแลทรัพย์สินของแผนก →ดำเนินการจัดการของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด →ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ‒ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร, เคมี, เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา, สิ่งแวดล้อม, สถิติ
  2. ‒มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี
  3. ‒มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  4. ‒มีทักษะในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
โทรศัพท์ : 034-227-754-5 ต่อ 2016, 2017, 2019
เว็บไซต์ : https://careers.thaibevgroup.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้