26 ต.ค. 64

Site Engineer (ประจำ Site บางปะอิน)

pin location
pin location

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
งานที่ได้รับมอบหมาย
 1. เพศชาย
 2. วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมโยธา
 3. มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน สะพาน) ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. มีใบประกอบวิชาชีพ
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้
 6. ไม่ยึดติดกับรูปแบบการทำงานเดิม (พร้อมที่จะเรียนรู้แนวทางการทำงานใหม่ๆ)
 7. มีลักษณะความเป็นผู้นำ
 8. มีความอดทนและมุ่งมั่นในการทำงานสูง
 9. มีศิลปในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
 10. มีมนษยสัมพันธ์ดี
 11. มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 12. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 13. มีความซื่อสัตย์และความอดทนสูง
 14. สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 15. ทำงานภายใต้ความกดดันได้
- สมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน Jobthai - สมัครด้วยตนเอง (โปรดโทรนัดหมายเวลา เพื่อการสัมภาษณ์) - ส่งจดหมายสมัครงาน
พิมพ์มาดา (พี่หญิง)
China State Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd.
LINE ID: 0919564453
โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (นวนคร - บ้านโพ)
ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา