23 ก.ค. 64

พนักงานบริหารงานการขนส่ง

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

salary icon
salary icon15,000
number of positions icon
number of positions icon1
- ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบและการจัดส่งสินค้า - ควบคุม แก้ไข และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดส่ง - วางแผนการจัดส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า - ดูแลและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจัดส่ง - ควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า - ตรวจสอบยานพาหนะและอุปกรณ์มาตรฐานให้พร้อมก่อนการเดินทาง - จัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าเพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
  2. เพศ ชาย อายุตั้งแต่ 22-28 ปี
  3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการจัดส่งสินค้า ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  5. มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานหนักได้
  6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  7. มีความละเอียดรอบคอบ และมีความอดทนสูง
  8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานด้าน Office ได้เป็นอย่างดี
  9. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  10. มีความคล่องตัว สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
- สมัครทาง E-mail - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - โทรติดต่อสมัครที่บริษัท คุณวิทยา
คุณพรพิมล สมิตะเกษตริน
บริษัท แม่พิมพ์เทรดดิ้ง จำกัด
71/12 หมู่ที่ 3
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
: 034-134-501 ต่อ 218 หรือ 065-496-9165
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร