24 ก.พ. 64

Marketing Manager

pin locationLocation
pin location

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
Apply
Job Descriptions
ทำการตลาดในประเทศ ต่างประเทศ Online Offline
Qualifications
  1. เพศหญิง/ชาย
  2. การศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  4. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารงานเป็นอย่างดี
  5. มีประสบการณ์การหรืองานที่เกี่ยวข้องมาก่อน หากผ่านงานโรงพยาบาลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- กด Apply หน้า Jobthai แล้วก็กรอกใบสมัครผ่าน link สมัครงาน link สมัครงาน - สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. - ส่งประวัติที่มีรูปถ่าย เกรดเฉลี่ยและเงินเดือนที่คาดหวังมาที่ Email - จดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่ของบริษัท ***จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น*** เอกสารที่ต้องแนบมาด้วย 1. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ 4. สำเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร จำนวน 2 ใบ 5. หนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ใบ 6. สำเนาวุฒิการศึกษา/Transcript จำนวน 2 ใบ 7. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 2 ใบ 8. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล จำนวน 1 ใบ 9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 10. สำเนาใบ สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย) 11. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) ****ให้นำเอกสาร ตัวจริง มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยค่ะ****
Contacts
คุณสุนีย์ คำเสน
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
362 ถ.พระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Tel. : 02-109-91111 ต่อ 11158,11129
Email : bangpakokhos14_210@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.