14 ก.ย. 64

Assistant Engineer Manager

pin location
pin location

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1
1. ประสานงาน ควบคุม สนับสนุน และมีส่วนร่วมกับฝ่ายผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่คุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา 2. ควบคุมและจัดทำระบบเอกสารให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆ 3. วางแผน,ปรับปรุง,ทบทวนและติดตามผลของการใช้ระบบ PM 4. ควบคุมและตรวจสอบ การปฏิบัติงานบำรุงรักษาในส่วนวิศวกรรมระบบ 5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 6. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา สาเหตุของการ BREAK DOWN เครื่องจักร 7. ควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกในส่วนวิศวกรรมระบบ 8. จัดทำรายงานการซ่อมและ PM เครื่องจักร รวมทั้งแผนในการปรับปรุงเครื่องจักร
  1. ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ - ไฟฟ้า / เครื่องกล
  2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค อย่างน้อย 5-10 ปี
  3. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบ PLC สามารถออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่างได้
  4. มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค , มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบน้ำ-ลม , Boiler
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Planned Maintenance ( PM )
1. สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) 2. ส่งใบสมัครทาง E-mail recruitment@thaicoconut.com 3. สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ
คุณวัชระ
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
67 ม.1
ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
: 032-741-799, 086-344-7371 (กรุณากดเบอร์โทรให้ถูกต้อง)
LINE ID: hr-thaicoconut
ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
https://goo.gl/maps/Rg28ZdTjgBK7cTvr7