21 ต.ค. 64

ช่างซ่อมบำรุง - TBR (จ.ปทุมธานี)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

จ.ปทุมธานี

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนที่หน่วยงานซ่อมบำรุงกลางวางไว้ 3. ปฏิบัติงานซ่อมหรือแก้ไขเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กลับสู่สภาพปกติจากสาเหตุเครื่องหยุดชะงัก (Breakdown) 4. ดำเนินการตามรูปบบการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM: Total Productive Maintenance) ที่กำหนดขึ้น 5. ดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่หรือชิ้นส่วนตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงานบำรุงรักษา หรืองานซ่อมบำรุง 6. ดำเนินการเบิกอะไหล่และทำการบันทึกรายการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 7. บันทึกการตรวจเช็คประจำรอบ ประจำเดือน ประจำปีตามข้อกำหนดของหน่วยงานซ่อมบำรุงกลาง 8. รายงานผลการบำรุงรักษาตามแผนต่อผู้บังคับบัญชารับทราบ 9. รวบรวม สรุป และรายงานสาเหตุของปัญหาเครื่องจักรเสียหายหรือหยุดชะงักที่เกิดขึ้น และรายการผลการซ่อม/บำรุงรักษาให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 10. ค้นหาความเสี่ยงที่อาจทำให้เครื่องจักรเสียหาย และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 11. ขอใช้งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 12. ใฝ่หาความรู้/พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และประพฤติตัวอยู่ในกฎระเบียบที่บริษัทกำหนด 13. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. - ปวส. สาขา ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม, ช่างกลโรงงาน, ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างแมคคาทรอนิกส์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. - มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้าเครื่องจักรในไลน์ผลิต, ระบบ PLC และระบบมาตรฐานต่าง ๆ
  3. - มีความรู้ความชำนาญในการซ่อมบำรุงเป็นอย่างดี
  4. - มีความรู้ระบบงานเครื่องกลและงานไฟฟ้า
  5. - มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุงเป็นอย่างดี
  6. - มีทักษะในการสื่อสารและให้ข้อมูล/ข้อแนะนำในด้านงานช่างที่ดี และมีประสิทธิภาพ
  7. - มีทักษะความรู้ในการอ่านโปรแกรม PLC และมีทักษะการเขียนโปรแกรมเกี่ยวข้องกับงานโรบอทได้
  8. - สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
ติดต่อ
คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
โทรศัพท์ : 02-785-7213
อีเมล : thaibev_982@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://careers.thaibevgroup.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
จังหวัดปทุมธานี
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้