24 ต.ค. 64

พนักงานขับรถยก - สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)

pin location
pin location

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- ปฏิบัติงาน ในการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ – จ่าย ปัจจัยการผลิต - ดูแลรักษา และจัดทำบันทึก เกี่ยวกับสภาพการใช้งานของรถยก - ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพและระบบต่างๆ ตามที่บริษัทดำเนินการ
  1. จบการศึกษาระดับ ม.3, ม.6, ปวช. ทุกสาขา
  2. มีประสบการณ์ในการขับรถยก อย่างน้อย 1 - 3 ปี
  3. ผ่านการอบรมการขับรถยกพร้อมมีใบประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันอบรมที่น่าเชื่อถือ
  4. มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการขับรถยก เป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถในการดูแลรักษารถยก ด้วยตนเอง
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
คุณสุรกิตติ์ พลคล้าย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
: 035-744-920-6 ต่อ 4035
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา