18 ก.ย. 64

Section Chief Warehouse Fixture

pin location
pin location

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1
1. สำรวจ Asset ที่สาขาร่วมกับ Set up & MTN 2. โอนย้าย Asset จากสาขาปิดและสาขาปลายทาง 3. บริหารจัดการแบ่งแยกหมวดหมู่ Asset ในระบบ 4. ประสานส่วนงาน Fixed Asset ( เพื่อจัดทำการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ตามรายการที่แตกออกมาใหม่ ) 5. ทำการจัดเก็บทรัพย์สินตามหมวดหมู่และพื้นที่จัดเก็บ 6. ควบคุมและตรวจสอบรายการทรัพย์สินคงคลัง ( Asset )
  1. เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี.ขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ความรู้และเชี่ยวชาญด้านงาน Setup เคยทำงาน เปิด – ปิด สาขา**อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป**
  4. มีภาวะการเป็นผู้นำ มีทักษะทางด้านการวางแผน การคิด วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระดับดี
  5. วางแผนงาน ควบคุมทีมงาน ติดตามงาน และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  6. มีทัศนคติที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีใจรักในงานบริการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
1. สมัครงานผ่านทาง JobThai 2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่ : กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่เว็บไซต์ 3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่เว็บไซด์ 3.2) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. ตามสาขาที่ต้องการทำงาน 4. สมัครผ่านทาง facebook
ฝ่ายบุคคล
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
LINE ID: @bigccareers
ปฎิบัติงานที่บิ๊กซีสาขานวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี