23 พ.ย. 64

หัวหน้าส่วนบำรุงรักษาเครื่องกล/เจ้าหน้าที่วิศวกรบำรุงรักษาเครื่องกล

pin location
pin location

อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconตามโครงสร้างองค์กร
number of positions icon
number of positions icon2
1. วางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุงเครื่องกลให้ได้ประสิทธิภาพ 2. จัดทำขอบเขตงานและประเมินค่าใช้จ่ายของงานซ่อมบำรุง 3. จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายและความสำเร็จของงานซ่อมบำรุง 4. ประสานงานกับแผนกผลิต แผนกคลังสินค้า แผนกจัดซื้อและแผนก ผู้เกี่ยวข้อง 5. ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมา 6. ให้คำปรึกษาทีมงานและแผนกที่เกี่ยวข้อง
  1. เพศชาย อายุ 29-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
  3. ประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงเครื่องกลของโรงงาน
  4. ประสบการณ์ด้านการจัดการงานซ่อมบำรุงโรงงานเคมีหรือใกล้เคียง
  5. มีประสบการณ์การทำงาน 3-6 ปี
  6. สามารถใช้งาน Computer Microsoft Office พื้นฐานได้
  7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สอบถามตำแหน่งงานที่ แผนกบุคคลฯ - สมัคร ผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ